โครงงานเว็บไซต์ เรื่อง นักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย

ประวัติทีมวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย

ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงของ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาฝีมือการเล่น จนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ. 1998 และ ค.ศ. 2002 ล่าสุดในปี ค.ศ. 2010 ก็สามารถเข้ารอบสุดท้ายได้ และได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเวิลด์กรังปรีย์ในส่วนโคว์ต้าทวีปเอเชีย ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมาถึง ค.ศ. 2010 ยกเว้นปี ค.ศ. 2007 (ถอนทีมไปแข่งกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพ)
ทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยได้พัฒนาการเล่นมาตลอดได้อันดับ 3 การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2 ครั้งและสร้างประวัติศาสตร์เมื่อสามารถเอาชนะทีมจีน 3 – 1 เซตเป็นแชมป์ทวีปเอเชียเป็นครั้งแรกในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในปี ค.ศ. 2009 ที่สนามกวนเงือ ประเทศเวียดนาม ทำให้ได้โควตาทวีปเอเชียไปแข่งเวิลด์แกรนแชมป์เปี้ยนคัพในปี ค.ศ. 2009

ผลงานและการแข่งขัน

– โอลิมปิกเกมส์1964 to 2004 — ‘1(เหรียญทอง)
2008 — [[2008 FIVB Women’s World Olympic Qualification Tournament 1(เหรียญทอง)
– การแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์คัพ 20072007 — อันดับ 10
– การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก1952 to 1994 — 1(เหรียญทอง)
2002 — อันดับ – 1(เหรียญทอง)
2006 — 1(เหรียญทอง)
2010 — อันดับ 1(เหรียญทอง)
– วอลเลย์บอลเวิลด์กรังปรีช์1993 ถึง 2001 — ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
2002 — อันดับ 8
2003 — อันดับ 10
2004 — อันดับ 10
2005 — อันดับ 8
2006 — อันดับ 8
2007 — ไม่เข้าร่วมแข่งขัน
2008 — อันดับ 11
2009 — อันดับ 8
2010 — อันดับ 10
2011 — อันดับ 6
– การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย1987 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
1989 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
1991 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
1993 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
1995 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
1997 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
1999 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
2001 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
2003 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
2005 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
2007 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
2009 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
2011 — อันดับ 4
– การแข่งขันเอเชียนคัพ2008 — อันดับ 3 (เหรียญทองแดง)
2010 — อันดับ 2 (เหรียญเงิน)
– การแข่งขันเอเชียนเกมส์1998 — อันดับ 4
2002 — อันดับ 5
2006 — อันดับ 4
2010 — อันดับ 5
– การแข่งขันกีฬาซีเกมส์1995 to 1997 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
1999 — ไม่จัดแข่งขัน
2001 to 2009 — อันดับ 1 (เหรียญทอง)
– อันดับโลก2011 อันดับ 10

รายชื่อ นักวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย

รายชื่อ 12 คน
1. วรรณา บัวแก้ว (ตัวรับอิสระ)
2. ปิยนุช แป้นน้อย (ตัวรับอิสระ)
5. ปลื้มจิตร์ ถินขาว (ตบบอลเร็ว)
6. อรอุมา สิทธิรักษ์(ตบบอลหัวเสา)
8. อุทัยวรรณ แก่นสิงห์(ตบบอลเร็ว)
9. วณิชยา หล่วงทองหลาง(ตบบอลหัวเสา)
10. วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์(ตบบอลหัวเสา)
11. อำพร หญ้าผา(ตบบอลเร็ว)
12. ฐาปไพพรรณ ไชยศรี(ตัวรับ)
13. นุศรา ต้อมคำ(ตัวเซต)
15. มลิกา กันทอง(บอลบี หลัง)
17. กมลพร สุขมาก(ตัวเซต)

ทีมผู้ฝึกสอน

โค้ชอ็อด เกียรติพงศ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน
โค้ชยะ ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
โค้ชด่วน ดนัย ศรีวัชรเมธากุล ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
หมอแอร์ จริยา อู่สิงห์สวัสดิ์ แพทย์ประจำทีม
ความเห็นของผู้จัดทำ
จากผลงานที่ผ่านมาของทีมวอลเล่ย์บอลหญิง ทีมชาติไทย มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ได้เข้าร่วมแข่งกันในรายการระดับโลก และมีอันดับโลกที่พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ มีเพียงรายการเดียวที่ีมวอลเล่ย์บอลหญิงของไทยเรายังไม่เคยเข้าร่วมคือ โอลิมปิค ซึ้ง ในการแข่งขันรายารต่างๆของทีมชาติไทยก็มีผลงานและฝีมือที่จะสู้กับทีมระดับลกได้ ด้วยศักยภาพของนักกีฬาที่ดี และมีการพัฒนาการที่สูง ทำให้ทีมชาติไทย น่าจะมีโอกาสในการร่วมการแข่งขันโอลิมปิค 2012 ที่ลอนดอน มากมราสุด เพราะทีมชาติไทยมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

แหล่งอ้างอิง : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.volleyballthailand.com/

Advertisements

โครงงานคอมพิวเตอร์

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแกปัญหาต่างๆ ผู้เรียนจะต้องวางแผนดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานควรมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
– เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
– ผู้เรียนเป็นริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา
– เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
– ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้สนอเป็นที่ปรึกษา

โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะทำในระดับมัธยมศึกษาควรเป็นประเด็นหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจใคร่รู้ และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรียน เพื่อคิดแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตาม เรื่องที่นักเรียนสนใจและคิดที่จะทำโครงงานอาจมีผู้สนใจทำมาก่อน หรือเป็นเรื่องที่นักพัฒนาโปรแกรมได้เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว แต่นักเรียนก็ยังสามารถทำโครงงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้
กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
– เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอต์ฟแวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
– นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ
– นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการสรุปผล และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้คำปรึกษา
การทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีของเขตกว้างขวางมาก ตั้งแต่เรื่องที่ง่าย ๆ ไปจนถึงเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องอาจใช้เวลาสั้นในการพัฒนา จนถึงเรื่องที่ใช้เวลาเป็นภาคเรียนหรือปีการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยจนถึงนับพันบาท นักเรียนจึงควรศึกษารายละเอียดและงบประมาณต่างๆ ของโครงงานก่อน จึงค่อยเลือกทำโครงงานที่เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน โดยทั่ว ๆ ไป การทำโครงงานคอมพิวเตอร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับการศึกษา โดยอาจจะทำเป็นกลุ่มหรอทำเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ
จุดมุ่งหมายสำคัญของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ที่การส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล แต่เป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานอื่น ๆ
ที่มา:http://www.thaigoodview.com/node/36372

คุณค่า
การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้
1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน
การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำโครงงาน และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทำโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล (Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียนเลือกทำโครงงาน
ที่มา:http://www.thaigoodview.com/node/36372

องค์ประกอบ
ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน ถ้าเป็นโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ ใช้ชื่อโครงงานว่า การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง …………
ข้างต้น ได้แก่ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม
2. ชื่อ สกุล ผู้ทำโครงงาน
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
4. ระยะเวลาดำเนินงาน ให้ระบุเวลาเป็นจำนวนวัน เป็นต้น
5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามาก่อนบ้างแล้ว ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผลที่ได้เป็นอย่างไร และเรื่องที่ทำนี้จะขยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อื่นทำไว้อย่างไร หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
6. วัตถุประสงค์ หลักการเขียนต้องเขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื่อเรื่องของโครงงาน
7. หลักการและทฤษฎี อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น โครงงานพัฒนาเว็บไซต์ ควรจะกล่าวถึงองค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์และข้อพิดพลาดในการสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น
8. วิธีดำเนินงาน
– อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่างๆ
– กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา
– แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำเสนอผลงาน
– งบประมาณที่ใช้
10. แผนปฏิบัติงาน ใช้ระบุว่า มีแผนหรือขั้นตอนทำอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนใช้เวลากี่วัน เป็นต้น
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12. เอกสารอ้างอิง
ที่มา:http://www.thaigoodview.com/node/36372

ขั้นตอน
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางแผนการทำโครงงานทุกขั้นตอน โคยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงือนไขต่างๆ ด้วย เช่น การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ เครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็นต้น เพื่อช่วยให้การทำโครงงานดำเนินไปอย่างราบรื่น
4. การลงมือทำโครงงาน
5. การเขียนรายงาน
6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
ที่มา:http://www.thaigoodview.com/node/36372
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

ชื่อโครงงาน……………………………………………………………
รายวิชา………………………………………………………
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………
2…………………………………เลขที่ …………ชั้น ……………

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ระยะเวลาดำเนินงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

2. วัตถุประสงค์
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

3. หลักการและทฤษฎี
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

5. แผนปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

7. เอกสรอ้างอิง
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

ที่มา: http://www.thaigoodview.com/node/36372

เพลงไหนเพราะที่สุด

ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียน

จากที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กับครูอริสรา สะสม ทำให้ข้าพเจ้าได้องค์ความรู้และได้ลงมือปฎิบัติจริง ทำให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น อีกทั้งเนื้อหาที่คุณครูนำมาสอนก็มีความน่าสนใจและมีความทันสมัยจึงดึงดูดความสนใจให้ข้าพเจ้าอยากเรียนซึ่งโดยปกติแล้วข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบเรียนในรายวิชานี้เลยเพราะข้าพเจ้ามองว่าเป็นวิชาที่ยาก และไม่รู้จะนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอะไร แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเนื่องจากในปัจจุบันการติดต่อทางสังคมออนไลน์มีการใช้งานมากขึ้น เช่น facebook twitter wordpress เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นอีกด้วย

น.ส.ฉัตรธิดา วิยา เลขที่13 ม.6/1พ